Aktualności /

BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU

BETLEJEMSKIE ŚWIATŁO POKOJU

niedziela, 24-12-2023


Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Poznania już 2 tygodnie temu, ale od kilku dni jest również w naszej Kaplicy Wieczystej Adoracji. Można je zabrać do swojego domu, aby mogło zagościć na wigilijnym stole. Więcej o idei Betlejemskiego Światła Pokoju ↓


Harcerki i harcerze ze Związku Harcerstwa Polskiego już od 33 lat angażują się w akcję Betlejemskiego Światła Pokoju. Od początku Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom Światło przekazywane jest właśnie na świecach WDPD. Betlejemskie Światło Pokoju i świeca stały się nieodłącznymi elementami Bożego Narodzenia, a palący się płomień symbolem braterstwa, pokoju i pomocy bliźnim.

W Grocie Narodzenia Pańskiego, w Betlejem, płonie wieczny ogień. To właśnie od niego co roku zapala się płomień, który niesiony przez skautów z wielu krajów i kontynentów obiega świat.

W tym roku Betlejemskie Światło Pokoju harcerki i harcerze Związku Harcerstwa Polskiego odebrali od słowackich skautów w Zakopanem (w Narodowym Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej) w niedzielę 10 grudnia.

Sztafeta Światła ukazuje, że każdy może stać się człowiekiem niosącym światło. „Podzielone” światło jest w stanie rozproszyć ciemności i wypełnić całe pomieszczenie nowym blaskiem, bijącym już nie tylko od jednej, ale od wielu świec, łącząc wszystkich ludzi bez względu na pochodzenie czy wyznanie.

W tym roku Betlejemskiemu Światłu Pokoju towarzyszy hasło „Czyńmy Pokój”. Związek Harcerstwa Polskiego zachęca do głębokiej refleksji nad tym, czym jest pokój. W końcu pokój to nie tylko brak konfliktów zbrojnych, ale także harmonia wewnętrzna, w której jednostka odnajduje równowagę ze sobą i innymi ludźmi.

Aby włączyć się w akcję wystarczy odebrać Betlejemskie Światło Pokoju od harcerzy i harcerek ZHP, i zanieść je do swojego domu, aby mogło zagościć na Wigilijnym stole.

IDEA 

Historia zaczyna się w Betlejem, które przez lata było w centrum napięć politycznych, konfliktów zbrojnych oraz ataków terrorystycznych. Właśnie tam ponad dwa tysiące lat temu narodził się Jezus Chrystus. W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień. Od niego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat.

Sam moment odpalania Światła w Betlejem jest wyjątkowy. Dla tej idei ludzie potrafią na chwilę zatrzymać się, powstrzymać złość i gniew. W historii Betlejemskiego Światła Pokoju, w zmieniających się warunkach politycznych, pandemii koronawirusa nigdy nie zdarzyło się by Światło nie wyruszyło w swoją drogę. To czyni ze Światła znak pokoju, świadectwo wzajemnego zrozumienia i symbol pojednania między narodami.

Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP, pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

HASŁO 2023 – „CZYŃMY POKÓJ”

Tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju – „Czyńmy pokój” skupia się na różnorodnym rozumieniu pokoju. Pokój to nie tylko brak konfliktów zbrojnych, ale także harmonia wewnętrzna, w której jednostka odnajduje równowagę ze sobą i innymi ludźmi. Głęboka refleksja nad tym, czym jest pokój, prowadzi nas do przemyśleń na temat tego, jak ważna jest miłość w relacjach międzyludzkich i jak powinniśmy nią kierować się w codziennym życiu.

W czasach:

· gdy w Ukrainie toczy się wojna;

· gdy tak wiele niepokoju dręczy inne narody;

· gdy niepokój, lęk i obawy towarzyszą wielu ludziom;

akcja Betlejemskiego Światła Pokoju jest kolejną okazją, by pochylić się nad cennym darem dla ludzkości i zainicjować refleksję nad tym, czym jest pokój oraz ukazania różnych jego wymiarów.

Człowiek czyniący pokój to przede wszystkim ktoś, kto ma odwagę walczyć z fałszywym poczuciem spokoju, nie unika za wszelką cenę dyskusji i chęci rozwiązania problemów. Człowiek, który zaprowadza pokój wokół siebie, rozwija w sobie zdolność rozpoznawania dobra i podejmowania właściwych decyzji.

Pokój to także harmonia, w której człowiek znajduje się w stosunku do Boga, siebie samego i bliźniego, która jest możliwa dzięki przestrzeganiu przykazania miłości. Nie można zapomnieć, że to także dar, który nie pochodzi, ani nie zależy tylko od nas. Jednak pokój to przede wszystkim dar, którym mamy się dzielić; nie możemy zachować go tylko dla siebie.

Tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju wpisuje się w wdzięczność harcerzy i harcerek za działalność bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego - patrona harcerstwa polskiego, który był właśnie „błogosławionym czyniącym pokój”. Tegoroczne hasło to przypomnienie postaci harcerza, kapłana, dobrego człowieka, który niósł ludziom pokój poprzez harcerską służbę. Frelichowski poświęcił swoje życie dla innych, dając w trudnych czasach wojny i niewoli w obozie koncentracyjnym w Dachau, nadzieję tym, którzy cierpieli i żyli w nieustannym lęku. Błogosławiony harcerz jest wzorem i przykładem jak łączyć bycie harcerzem z realizacją swojego powołania. W jego przypadku było to powołanie kapłańskie, ale przecież zdecydowana większość harcerzy realizuje swoje powołanie w innych polach: bycia nauczycielem, lekarzem, rzemieślnikiem czy przedsiębiorcą. To co ich wszystkich łączy to, to że opierają swoje decyzje „jak żyć?” na Prawie Harcerskim.

W grudniu otrzymaliśmy Światło wędrujące z Groty Narodzenia Pańskiego, które wraz z hasłem „Czyńmy Pokój”, jest zadaniem dla harcerzy i tych, którym Światło niesiemy. Jako harcerze Związku Harcerstwa Polskiego przekazując Święty Płomień z Betlejem, chcemy zainspirować tych, z którymi dzielimy się tym darem, by realnie czynić pokój w życiu oraz dawać nadzieję tym, którzy doświadczają jego braku.

HISTORIA AKCJI

Betlejemskie Światło Pokoju zorganizowano po raz pierwszy w 1986 roku w Linz, w Austrii jako część bożonarodzeniowych działań charytatywnych. Akcja nosiła nazwę „Światło w ciemności”. Rok później patronat nad akcją objęli skauci austriaccy.

Każdego roku wybrane dziecko odbiera Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Następnie Światło transportowane jest do Wiednia za pośrednictwem Austrian Airlines. W Austrii ma miejsce ekumeniczna uroczystość, podczas której Płomień jest przekazywany mieszkańcom miasta i przedstawicielom organizacji skautowych z wielu krajów europejskich.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje Betlejemskie Światło Pokoju od 1991 r. Tradycją stało się, że ZHP otrzymuje Światło od słowackich skautów. Przekazanie Światła odbywa się naprzemiennie raz na Słowacji, raz w Polsce.

Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Litwy, Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec.

podharcmistrzyni Olga Junkuszew

Rzeczniczka prasowa ZHP


źródło: swiatlo.zhp.pl

Msze Św.

w dni powszednie:
8:00, 18:30

w niedziele i święta:
8:00, 9:30, 11:00 (z udziałem dzieci), 12:30, 15:00, 18:30

Kaplica Wieczystej Adoracji
czynna codziennie przez całą dobę

Zobacz więcej

Spowiedź Św.

w dni powszednie
15 minut przed Mszą Świętą

Zobacz więcej

Biuro parafialne

UWAGA!
Zmiana numeru telefonu na tymczasowy:

61 639 52 22

poniedziałek
17:00-18:30

wtorek
9:30-12:00

środa
17:00-18:30

czwartek
9:30-12:00

piątek – nieczynne

sobota
9:30-12:00

Zobacz więcej

Korzystanie z niniejszej witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Zmiany warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików cookies można dokonać w każdym czasie. Polityka Prywatności    Informacje o cookies

ROZUMIEM